11 Октомври

11 Октомври
Псалм 62:5-8; Откровение 1:8 ; 1 Петър 2:9; Яков 1:17


АЗ СЪМ КУЛМИНАЦИЯТА

на всичките ти надежди и желания. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният: който е, и Който е бил, и Който ще бъде. Когато още не Ме познаваше, ти изразяваше копнежа си за Мен по недостойни начини. И беше уязвима, мишена за злото в света. Но сега си на сигурно и защитено място, обгърната с присъствието Ми. Призовал съм те от тъмнината в Своята чудесна светлина.

Отвори шепи за Моите благословения. Наслаждавай се на всеки добър дар от Мен, но не прилепяй сърцето си към него. Съсредоточи се в Мен, от Когото идва всеки добър дар, и се успокой, като знаеш, че си завършена в Мен. Единственото, от което се нуждаеш е онова, което никога не можеш да загубиш – Моето присъствие с теб.

 

Leave a Reply