12 Октомври

12 Октомври
Евреи 11:6; Йоан 4:23-24


СТАРАЙ СЕ ДА НЕ ГЛЕДАШ НА СЕБЕ СИ

през очите на другите. Това е опасно поради няколко причини. Първо никога не можеш напълно да разбереш какво мислят хората за теб. Още повече, че мнението им се променя според духовното, емоционалното и физическото им състояние. Освен това, когато оставяш другите да те дефинират, това граничи с идолатрията. Старанието ти да им се харесаш измества желанието ти да зарадваш Мен, твоя Създател.

Много по-естествено е да гледаш на себе си през Моите очи. Очите Ми са върху теб за добро. Ти си безусловно и безрезервно обичана. Почивай си в Мен, отпускай се в присъствието Ми и ще почувстваш дълбок мир. Отговори на любовта Ми, като Ми се покланяш с дух и с истина.

 

Leave a Reply