13 Октомври

13 Октомври
Псалм 46:10; Числа 6:25-26


ОСТАВИ СИ ВРЕМЕ ЗА УТИХВАНЕ

в Моето присъствие. Колкото по-притеснена се чувстваш, толкова повече се нуждаеш от специално общение с Мен. Дишай бавно и дълбоко. Отпускай се в Моето свято присъствие, докато Аз те осиявам с лицето Си. Така се изпълваш с Моя мир, който е винаги на твое разположение.

Представи си болката, която чувствам, когато Моите деца са пренапрегнати – гърлото им е свито, стомахът им е на топка. Когато пренебрегват този небесен дар – Моя мир. А Аз претърпях най-жестоката смърт, за да им осигуря това благословение. Моят мир е скрито съкровище, което се умножава в теб, когато Ми се доверяваш. Затова обстоятелствата не могат да го нарушат. Получавай го с благодарност и го скътвай в сърцето си. Утихни и се наслаждавай на мира в Моето присъствие.

 

Leave a Reply