14 Октомври

14 Октомври
Яков 1:2-4; Псалм 107:21-22


БЪДИ ГОТОВА ДА СТРАДАШ ЗА МЕН

в Моето име. Всяко страдание има смисъл в Моето царство. Болката и проблемите са възможности да покажеш доверието си в Мен. Когато приемаш обстоятелствата в живота си смело и дори Ми благодариш за тях, ти Ми принасяш една от най-висшите форми на хвала. Тази жертва на хвала звъни със златните звънци на радостта в небесни места. Търпеливото ти страдание на земята излъчва добри вести в небесния ефир.

Когато те сполети страдание, помни, че Аз съм върховен Господар и мога да обърна за добро всяка една ситуация. Не се опитвай да бягаш от болката и да се криеш от проблемите. Приеми изпитанието в Моето име и Ми го предай да го използвам за Своите цели. Така страданието ти придобива смисъл и те приближава до Мен. Радостта ти избликва от пепелта на огненото изпитание, когато Ми се доверяваш и Ми благодариш.

 

Leave a Reply