15 Октомври

15 Октомври
Матей 28:20; Евреи 12:1-2


СТОЙ СЪСРЕДОТОЧЕНА

в Мен през този ден. Моето присъствие с теб е едновременно обещание и защита. Последните Ми думи точно преди да се възнеса на небето бяха: Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Това обещание беше за всички Мои последователи, без изключение.

Обещанието за Моето присъствие е мощна защита. Много са капаните, заложени по житейския ти път. Много гласове се опитват да привлекат вниманието ти, за да тръгнеш по техните пътеки. Няколко стъпки встрани от истинския път са достатъчни да пропаднеш в ямите на самосъжалението и обезсърчението или да стъпиш на върха на гордостта и своеволието. Ако снемеш очите си от Мен и излезеш от волята Ми, си в голяма опасност. Дори добронамерените приятели могат да те отклонят от правилната посока, ако ги оставиш да заемат Моето място в твоя живот. Начинът да останеш в пътя, който имам за теб, е да държиш очите си върху Мен. Осъзнаването на Моето присъствие е най-добрата ти защита.

Leave a Reply