17 Октомври

17 Октомври
Лука 12:22-26; Ефесяни 3:20-21


ТРЕВОЖНОСТТА Е РЕЗУЛТАТ

от планиране на бъдещето ти без Мен. Затова най-добрата защита срещу безпокойството е да поддържаш постоянна връзка с Мен. Когато насочваш мислите си върху Мен, мислиш по-позитивно. Не забравяй да Ми говориш, но и да слушаш, за да се получи диалог помежду ни.

Ако искаш да прецениш дали предстоящите събития са във волята Ми, се придържай към следните правила: 1) Не се съсредоточавай в бъдещето, защото тревожните мисли никнат като гъби, когато бродиш из тази територия. 2) Помни обещанието за постоянното Ми присъствие; предавай Ми всичките си планове и мечти. Няма да ти е лесно, защото си свикнала да бъдеш господар на себе си. Моето присъствие с теб, сега и завинаги, е по-ярко и от най-смелите ти мечти.

Leave a Reply