21 Октомври

21 Октомври
Псалм 139:23-24; 1 Петър 5:6; Йов 1:21


ЗА ДА ЖИВЕЕШ СИСТЕМНО В МОЕТО ПРИСЪСТВИЕ

трябва да се освободиш от бунтарските си наклонности. Когато нещо застане на пътя на твоите планове и желания, се дразниш. Опитай се да регистрираш всяко свое раздразнение от объркване на плановете ти, колкото и незначително да ти се струва. Не потискай тези негативни чувства, а ги оставяй да изплуват на повърхността, където можеш да се справиш с тях. Помоли Духа Ми да изостри вниманието ти към негативните чувства, които те завладяват понякога. Предавай ги смело в светлината на Моето присъствие, за да мога да те освобождавам от тях.

Единственият начин да се освободиш от негативната си нагласа е да Ми се покориш. По рационален път се наслаждаваш на Моето върховенство, без което светът би бил ужасяващ. Но когато Моята върховна воля се намеси в малкото пространство, което е под твой контрол, често реагираш с нескрито раздразнение.

Най-доброто, което можеш да направиш при неочаквана загуба или разбити надежди, е да Ми отдадеш хвала: Господ даде, Господ взе. Благословено името Господне. Не забравяй, че всеки добър дар – семейството, приятелите, здравето и способностите ти, притежанията ти – е от Мен. И вместо да предявяваш права над всеки един от тези дарове, ги приемай с благодарност. Бъди готова да пуснеш всичко, което ти вземам, но не и ръката Ми!

Leave a Reply