22 Октомври

22 Октомври
Псалм 21:6; Притчи 2:4


НЕЗАВИСИМО КАКВА Е ЖИТЕЙСКАТА ТИ СИТУАЦИЯ

ти можеш да намериш радост в Моето присъствие. В някои дни радостта избликва като фонтан по пътя ти. Тогава щастието прелива от теб. Други дни са сиви и мрачни – бориш се със стреса и напрежението – пътят ти се струва безкраен. Накъдето и да се обърнеш – виждаш сиви зъбери, нозете ти пулсират изранени. И радостта е някакъв далечен мираж. Търси я като скрити съкровища.

Спомни си, че Аз съм сътворил този ден и той не е плод на случайността. Спомни си, че Аз съм с теб, независимо дали усещаш Моето присъствие или не. И започни да си говориш с Мен за всичко. Радвай се, че те разбирам напълно и знам точно какво изпитваш. При общуването ти с Мен настроението ти ще се подобри и сърцето ти ще олекне. Усещането за Моето присъствие може да озари и най-сивия от дните ти.

 

Leave a Reply