24 Октомври

24 Октомври
Псалм 23:1-3; Битие 2:2-3; Лука 1:79


ЕЛА НА МОИТЕ ЗЕЛЕНИ ПАСБИЩА

Научи се да се отпускаш при всяка възможност, да си почиваш в присъствието на своя Пастир. Тази електронна ера държи в постоянно напрежение децата Ми и ограбва връзката им с Мен. Вложил съм дълбоко в теб потребността от почивка. Колко изопачен е този свят, щом хората се чувстват виновни, когато се опитват да удовлетворят тази своя насъщна потребност! Колко време и енергия пилеят, като живеят на такива високи обороти и нямат време да утихват в Мен, за да търсят водителството Ми за своя живот.

Призовал съм те да ходиш с Мен по пътеките на мира. Искам да оставяш светла диря за другите, които живеят в Моето присъствие. Избрал съм те не толкова заради силните ти страни, колкото заради слабостите ти, които увеличават нуждата ти от Мен. Бъди зависима от Мен и Аз ще изливам Своя мир върху всичките ти пътеки.

Leave a Reply