25 Октомври

25 Октомври
Матей 1:21,23; Деяния 2:28


АЗ СЪМ С ТЕБ

завинаги и през вечността. Не оставяй тези думи да се плъзгат покрай ушите ти. Моето постоянно присъствие с теб може да бъде извор на постоянна радост, която блика и се излива в потоци от изобилен живот. В съзнанието ти да отекват значенията на имената Ми: Исус, Спасител; и Емануил, Бог с нас. Опитай се да осъзнаваш Моето присъствие и в най-напрегнатите си мигове. Говори с Мен за нещата, които те радват, които те разстройват, за всичко, което занимава ума ти. Ежедневното ни общуване ще те държи близо до Мен по пътя на живота.

Leave a Reply