30 Октомври

30 Октомври
Еремия 29:12-13; 10:14; 27-28


АЗ СЪМ С ТЕБ

Аз съм с теб. Аз съм с теб. Небесните камбани звънтят с това обещание за Моето присъствие. Някои хора никога не чуват тези камбани, защото умовете им са заети със земното и сърцата им са затворени за Мен. Други ги чуват само един-два пъти в живота си, в редките моменти, когато Ме търсят жадно. Моето желание е овцете Ми да чуват гласа Ми постоянно, защото Аз съм добрият Пастир.

Само когато утихваш в Мен можеш да долавяш гласа Ми. Начинаещите се нуждаят от тишина, за да успокояват умовете си. А духовно напредналите се научават да носят тишината със себе си, където и да отидат. Когато се гмурнеш в бързеите на живота, напрегни духовните си сетива, за да доловиш славния камбанен звън: Аз съм с теб, Аз съм с теб. Аз съм с теб.

 

Leave a Reply