31 Октомври

31 Октомври
Изход 3:5; 1 Коринтяни 6:19; Йоан 7:38-39


НАУЧИ СЕ ДА МЕ СЛУШАШ

докато слушаш другите. Така, докато те разтварят душите си пред теб, ще си на свята земя. Необходима ти е помощта на Духа Ми, за да реагираш адекватно. Помоли Го да ти дава мъдрост, свръхестествено знание, да изпълва сърцето ти с любов. Аз живея в теб чрез Святия Си Дух. Ако се опитваш да отговаряш на нуждите на хората единствено според човешките си знания и представи, им предлагаш сухи трохи. Когато Духът Ми ти помага да чуваш неизказаното и да говориш с мъдрост и любов, реките Ми от жива вода потичат през теб към тях. Бъди проводник на Моята любов, радост и мир, като се опитваш да долавяш и Моя глас, докато слушаш другите.

 

Leave a Reply