2 Ноември

2 Ноември
Псалм 116:5-7; Ефесяни 5:20; Исая 30:15


ИЗРАСТВАЙ

в светлината на Моето присъствие. Твоята слабост не Ме отблъсква. Напротив, притегля Моята сила, която винаги протича през благоразположеното сърце. Не се осъждай за постоянната си нужда от помощ. Ела при Мен и нека светлината на Моята любов изпълни сърцето ти.

Благоразположеното сърце не хленчи и не се бунтува, когато пътят стане труден. То събира силата да Ми благодари и през най-тежките дни. Когато се предаваш на Моята воля, Ми оказваш висша форма на доверие. В безмълвие и увереност е твоята сила. 

 

 

Leave a Reply