3 Ноември

3 Ноември
Колосяни 4:2; Филипяни 3:7-8


ВСЕКИ ПЪТ КОГАТО НЕЩО ОСУЕТЯВА ПЛАНОВЕТЕ

или желанията ти, си напомняй да общуваш с Мен. Общуването с Мен се отразява благотворно на живота ти. То благославя теб и укрепва връзката помежду ни. Освен това превръща разочарованията, които могат да те погълнат, в благоприятни възможности. Когато си говориш с Мен, проблемите ти избледняват и ти се изпълваш с радост насред изпитанията.

Започни да си говориш с Мен за всичките си разочарования, защото често поради тях се чувстваш отделена от Моето присъствие. Когато започнеш да възприемаш проблемите си като възможности, откриваш, че печелиш много повече отколкото си загубила. За целта обаче е необходима дълга тренировка. Докато придобиеш перспективата на апостол Павел, който пише: Заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Исус Христос…считам всичко за измет.

 

 

Leave a Reply