4 Ноември

4 Ноември
Изход 33:14; Второзаконие 33:25; Евреи 13:20-21; Псалм 29:11


ХОДИ В МИР С МЕН

Чудиш се как ще се справиш с всичко, което се очаква от теб през този ден? И през него трябва да преминеш стъпка по стъпка. Вместо да репетираш мислено как ще извършиш и това, и това, съсредоточи мислите си върху Мен и върху следващия си ход. Колкото по-високи са изискванията на деня, толкова повече помощ можеш да очакваш от Мен. Натискът е възможност за обучение, тъй като съм те създал да бъдеш дълбоко зависима от своя Пастир и Цар. Предизвикателствата те отрезвяват и ти показват колко много се нуждаеш от Моята помощ.

Когато не знаеш какво да правиш, чакай, докато отворя пътя пред теб. Довери Ми се – Аз знам какво правя, а ти бъди готова да Ме следваш. Ще ти дам сила и ще те благословя с мир.

 

Leave a Reply