6 Ноември

6 Ноември
Йоан 8:29; Евреи 11:5-6; Псалм 37:4


КОЛКО БИХ ИСКАЛ ПЪТИЩАТА ТИ ДА СА МИ УГОДНИ!

В днешния ден ще бъдеш изправена пред много избори. Повечето от решенията ти ще бъдат свързани с дребни неща и ще трябва да се вземат бързо. Затова се нуждаеш от принципи, които да ти помагат да правиш правилните избори. Решенията на повечето хора са продиктувани от настроения, от обичайните им реакции и от желанието им да угодят на себе си или на другите. Но при теб нещата не би трябвало да стоят по този начин. Опитвай се да Ми бъдеш угодна във всичките, не само в главните си решения. Това ще бъде възможно само ако Ме познаваш отблизо и живееш в постоянна връзка с Мен. Когато присъствието Ми е най-голямата ти радост, знаеш инстинктивно какво ще Ме зарадва. Един поглед към Мен е достатъчен, за да направиш правилния избор. Изпълвай се с Духа Ми, радвай се в Мен и се старай да Ми бъдеш угодна във всичко, което правиш.

 

Leave a Reply