7 Ноември

7 Ноември
Псалм 29:2; Псалм 27:4


ПОКЛАНЯЙ МИ СЕ

в красотата на святостта. Всяка истинска красота отразява частица от Моята природа. Аз втъкавам принципите Си в теб: Небесният ти Творец твори в теб красота. Главната Ми грижа е да разчиствам разбити сърца и съдби, и да правя място на Духа Ми. Довери Ми се, отвори сърцето си за Мен, за да те изпълни Святия Ми Дух и да поеме контрол над цялото ти същество. Помагай Ми, като проявяваш готовност да се откажеш от всичко, което съм избрал да премахна от теб. Аз зная от какво се нуждаеш и Съм обещал да ти го дам – преизобилно!

Чувството ти за сигурност не трябва да се основава на твоите притежания или на случайни, временни неща, които срещаш по пътя си. Уча те да зависиш единствено от Мен, като намираш удовлетворение в Моето присъствие. Това означава да се задоволяваш и с много, и с малко – да приемаш Моята воля за момента. Вместо да хващаш юздите в свои ръце, да се учиш да ги пускаш и да разчиташ на Мен. Подхранвай тази нагласа в себе си, като Ми се доверяваш във всяка една ситуация.

 

Leave a Reply