11 Ноември

11 Ноември
Ефесяни 1:18-20; Псалм 105:4; Второзаконие 33:25


НЕ ОСТАВЯЙ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ДА ТЕ СМУЩАВАТ

Колкото повече предизвикателства се изпречват пред теб, толкова повече благодат имаш на разположение. Мислиш, че ти давам една и съща мяра всеки ден, но това не е така. Опитваш се да преценяваш трудностите според човешките си сили, които често пъти са на свършване. Но това няма нищо общо с реалността.

За всеки твой ден ти давам необходимата благодат. Тя зависи от две променливи величини: трудността на обстоятелствата и желанието ти да зависиш от Мен за помощ. Възприемай трудните дни като възможности да получиш повече от Моята сила. Разчитай на Мен за всичко, от което се нуждаеш, и стой и гледай какво ще направя. Силата ти да бъде според дните ти.

 

 

Leave a Reply