12 Ноември

12 Ноември
Псалм 23:5; Йоан 3:16; Лука 11:9-10; Римляни 8:32


ТОВА Е ВРЕМЕ НА ИЗОБИЛИЕ

в живота ти. Чашата ти прелива от благословения. Изкачвала си се по стръмния склон в продължение на седмици и си излязла на тучни, окъпани в слънце ливади. Искам да се наслаждаваш на лекотата и свежестта, които ти осигурявам.

Понякога Моите деца се колебаят да отворят ръце, за да получат добрите Ми дарове. Чувство на мнима вина се прокрадва в сърцето им и те си внушават, че не заслужават да бъдат толкова щедро благословени. Това е глупаво, защото никой не заслужава нищо от Мен. Моето царство не се дарява според заслуги. То зависи от вярата на човека и от това доколко е отворено сърцето му.

Когато някое Мое дете се затваря за Моите дарове, се чувствам дълбоко наскърбен. Когато получаваш изобилните Ми благословения с благодарно сърце, се радвам. Моята радост да давам и твоята радост да получаваш се преплитат в една чудна хармония.

 

Leave a Reply