13 Ноември

13 Ноември
Колосяни 1:27; Исая 42:6; Неемия 8:10; Римляни 15:13


АЗ СЪМ ХРИСТОС В ТЕБ

надеждата за Славата. Онзи, който върви до теб и те държи за ръка, е същият, който живее в теб. Това е дълбока, неразгадаема тайна. Слели сме се в близко общение и светлината Ми огрява сърцето ти и дните ти. Аз съм в теб и ти си в Мен; затова нищо на небето или земята не може да те отлъчи от Моята любов!

Като притихваш в Моето присъствие, осезанието ти за живота Ми вътре в теб се усилва. От това произтича радостта ти в Мен, която е твоята сила. Аз, Богът на надеждата, те изпълвам с пълна радост и мир, като Ми се доверяваш, за да преливаш от надежда чрез силата на Святия Дух.

 

Leave a Reply