14 Ноември

14 Ноември
Псалм 34:5; 2 Коринтяни 5:21;  2 Коринтяни 3:18; Галатяни 5:25


НАСЛАЖДАВАЙ СЕ НА ЛУКСА

да бъдеш напълно разбрана и безусловно обичана. Осмели се да се видиш както Аз те виждам: сияеща в Моята правда, умита в кръвта Ми. Аз те виждам такава, каквато Съм те създал да бъдеш, такава каквато всъщност ще бъдеш, когато небето стане твой дом. Моят живот в теб те променя от слава в слава. Радвай се на това тайнствено чудо! Благодари Ми постоянно за изумителния дар на Моя Дух в теб.

Опитай да се уповаваш на помощта на Духа, докато преминаваш през този ден. Спирай от време на време, за да се съветваш със Святия Дух, обитаващ вътре в теб. Той няма да те принуждава да изпълняваш Неговата воля, а ще те води, ако Му даваш място в живота си. Ходи в святото и чудно съработничество с Моя Дух.

 

Leave a Reply