17 Ноември

17 Ноември
Римляни 8:1-2; Исая 30:21; Йоан 10:27; Псалм 23:1-3


НЯМА НИКАКВО ОСЪЖДЕНИЕ

за онези, които са в Мен. Законът на животворящия Дух те е освободил от закона на греха и смъртта. Малко християни знаят как да живеят в тази радикална свобода, която им принадлежи по право. Аз дадох живота Си, за да те освободя. Живей като свободна в Мен!

За да ходиш по пътя на свободата, трябва да си съсредоточена в Мен. Много гласове ще ти нашепват: „Не е това пътят за теб”, но само Моят глас ще ти посочва верния път. Ако следваш пътя на света с неговото лустро и съблазни, ще затъваш все по-дълбоко и по-дълбоко. Гласовете на някои християни също могат да те заблудят: „Прави това!” „Не прави онова!” „Моли се така!” „Не се моли така!” Ако слушаш всички тях, ще се объркваш все повече и повече.

Слушай само Моя глас – гласа на верния ти Пастир. Следвай Ме и Аз ще те водя по пътя на правдата, на зелени пасбища и при тихи води.

Leave a Reply