18 Ноември

18 Ноември
Филипяни 4:6-7; Йоан 7:38; Ефесяни 5:18-20


ЕЛА ПРИ МЕН

и си почини в Моя мир. Лицето Ми свети над теб и излъчва онзи мир, който никой човешки ум не може да схване. Вместо да се опитваш да си обясняваш нещата, можеш да се отпуснеш в присъствието на Онзи, Който знае всичко. Като се облягаш на Мен с надежда и упование, се чувстваш спокойна и уверена. Защото така съм те създал да живееш – в близко общение с Мен.

Когато си сред други хора, се опитваш да отговориш на техните очаквания – били те реални или въображаеми. Чувстваш, че непременно трябва да им угодиш и Аз оставам някъде на заден план в твоите представи. Усилията ти да спечелиш одобрението им те изтощават. Но така им предлагаш сухи трохи вместо живата вода на Духа Ми. Това не е Моята воля за теб! Стой във връзка с Мен дори и през най-заетите си моменти. Потапяй се в Моя мир и от Духа Ми ще се изливат думи на благодат в сърцето ти.

Leave a Reply