21 Ноември

21 Ноември
Лука 24:36; Матей 28:20; Евреи 13:15


БЛАГОДАРИ МИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ТОЗИ ДЕН

за присъствието Ми и мира, с който те изпълвам. Това са свръхестествени дарове. Още от възкресението Си съм утешавал Своите последователи с тези думи: Мир вам и Аз съм с вас винаги. Вслушвай се в Мен и се изпълвай с Моето присъствие и Моя мир. Благодари Ми за тези безценни дарове.

Не се притеснявай, че отделяш твърде много време, за да Ми се покланяш и да Ме величаеш. Защото съм те създал точно за това – да Ме прославяш. Благодарността и хвалата, които Ми отдаваш, те поставят в правилна позиция спрямо Мен и отварят небесните двери, за да потекат благословенията Ми към теб. Като Ми благодариш за Моето присъствие и мир, се сдобиваш с най-голямото богатство.

 

Leave a Reply