22 Ноември

22 Ноември
Авакум 3:17-18; Псалм 46:1


БЛАГОДАРНОТО СЪРЦЕ

отваря небесните двери, през които духовните благословения се изливат върху теб. Нещо повече – докато гледаш нагоре към Мен с благодарно сърце, ти през тези двери съзираш славата Ми. Все още не можеш да живееш в небесните селения, но можеш да предвкусваш реалността на истинския си дом. Тези моменти възкресяват надеждата ти. Благодарността отваря духовните ти сетива за подобни преживявания, които от своя страна стават повод за благодарност. Така пътят ти се превръща във възходяща спирала и Аз чрез Духа Си изпълвам сърцето ти с радост.

Благодарното сърце не е някаква магическа формула; езикът на любовта ти помага да общуваш отблизо с Мен. Благодарната нагласа не води до отрицание на реалността с цялата плеяда от съпътстващи проблеми. Тя ще ти помогне да се радваш в Мен, твоя Спасител, насред трудностите и изпитанията. Аз съм твоето прибежище и сила, изпитана помощ в беда.

 

Leave a Reply