23 Ноември

23 Ноември
Римляни 8:38-39; Псалм 4:7-8


ДОКАТО СЕДИШ КРОТКО В МОЕТО ПРИСЪСТВИЕ

Ме остави да изпълня сърцето ти и ума ти с благодарност. Това е най-прекият път да придобиване на благодарна нагласа. Ако умът ти се нуждае от съсредоточаване, спомни си любовта, която съм излял към теб на Кръста. Помни, че нищо на небето или на земята не може да те отлъчи от тази любов. Това ще изгради нагласа на благодарност в теб, която не може да се поклати при никакви обстоятелства.

Докато минаваш през този ден, търси малките скъпоценности, които съм разпилял по пътя ти. Аз вървя пред теб и пръскам радостни изненади, които огряват деня ти. Търси ги внимателно и ги събирай една по една. До вечерта ще си събрала цял великолепен букет от тях. Подари Ми го с признателно сърце и се изпълни с Моя мир, като си лягаш, докато мислите на благодарност пеят приспивна песен на душата ти.

 

Leave a Reply