24 Ноември

24 Ноември
Ефесяни 5:20; Псалм 118:1; Псалм 89:15


БЛАГОДАРНОСТТА

отнема жилото на страданията. Затова те съветвам да Ми благодариш за всичко. В благодарността има елемент на тайнство: Ти Ми благодариш /независимо от чувствата си/, а Аз ти давам радост /независимо от обстоятелствата/. Това е духовен акт на послушание – понякога сляпо послушание. За хората, които не Ме познават отблизо, това може да се стори ирационално и дори нелепо – да Ми се благодари за тежки, разбиващи сърцето изпитания. Въпреки това онези, които са Ми послушни, са неизменно благословени, дори и насред трудностите.

Благодарността ще отвори сърцето ти за Моето присъствие и ума ти – за Моите мисли. Ти може да си в същата ситуация, но като осветена от прожектор, тя ще придобие други очертания и ще започнеш да я виждаш от Моята перспектива. Светлината на Моето присъствие отнема жилото на страданията.

 

Leave a Reply