25 Ноември

25 Ноември
1 Солунци 5:16-18; Яков 4:8; Римляни 15:13


БЛАГОДАРИ МИ ПОСТОЯННО

докато преминаваш през днешния ден. Това ще ти даде възможност да се молиш непрестанно, както учи апостол Павел. Ако сериозно решиш да се научиш да се молиш постоянно, най-добре е да започнеш да Ми благодариш за всичко. Молитвите на благодарност ще ти дадат здрава основа, върху която можеш да построиш другите си молитви. Нещо повече – благодарната нагласа ще ти помогне по-лесно да общуваш с Мен.

Когато съзнанието ти е препълнено с думи на благодарност към Мен, ти нямаш време да се безпокоиш или да се оплакваш. Ако изразяваш постоянно благодарността си, негативните ти мисли ще стават все по-малко и по-малко. Приближавай се към Мен с благодарно сърце и Аз ще те изпълвам с радост и мир.

Leave a Reply