27 Ноември

27 Ноември
Колосяни 3:15; Деяния 9:18; Откровение 19:3-6; Псалм 100:4-5


НЕКА БЛАГОДАРНОСТТА ЦАРУВА

в сърцето ти. Като Ми благодариш за благословенията в живота си, се случва нещо чудно. Сякаш люспи падат от очите ти и ти проглеждаш за Моите богатства в слава. Когато са така отворени духовните ти сетива, можеш да черпиш от Моята съкровищница всичко, което ти е необходимо. Всеки път когато получаваш от златните Ми дарове Ми пей хвала. Хвалението е езикът на Небето и може да стане езикът на сърцето ти.

Животът на благодарност и хвала е живот, изпълнен с чудеса. Вместо да се опитваш да контролираш събитията, опитвай да гледаш на Мен и да следваш потока на Духа Ми. В това е силата на хвалението: да съсредоточиш цялото си същество в Мен. Така съм те създал да живееш, защото съм те сътворил по Свой образ и подобие. Преливай от хвала и благодарност и се наслаждавай на изобилния живот!

 

Leave a Reply