29 Ноември

29 Ноември
Исая 58:11; Исая 40:11


ОСТАВИ МЕ ДА ИЗПЪЛНЯ СЪС СВОЯ МИР

най-съкровените кътчета на съществото ти. Докато седиш тихо в светлината на Моето присъствие, усещаш как мирът Ми попива в теб. Това не е нещо, което постигаш чрез самодисциплина и усилие на волята. Необходимо е да отвориш сърцето си, за да получиш Моето благословение.

В този век на независимост на хората им е трудно да признаят, че им липсва нещо. Повел съм те по път, който ти показва колко много се нуждаеш от Мен. Път, по който силните ти страни не са от полза, а слабостите ти изпъкват. През този труден пустинен преход те притеглям по-близо до Себе Си. И ти  откриваш как на най-неочаквани места разцъфват цветовете на Моя мир. Учиш се да Ми благодариш за трудностите и изпитанията с доверието, че чрез тях Аз извършвам най-добрите Си дела. Разбираш, че нуждата ти от Мен е ключът към опознаването Ми и близката ти връзка с Мен; която е най-върховният и скъпоценен дар.

Leave a Reply