4 Декември

4 Декември Исая 55:8-9; Колосяни 4:2; Псалм 116:17


МОИТЕ ПОМИСЛИ

не са като твоите помисли; нито Моите пътища като твоите пътища. Както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от твоите пътища, и Моите помисли – от твоите помисли. Помни кой съм Аз, докато търсиш лицето Ми. Учудвай се на чудото, че можеш да общуваш с Царя на вселената по всяко време и на всяко място. Никога не приемай за даденост тази невероятна привилегия!

Макар че съм необятен и велик, Аз те обучавам да мислиш Моите мисли. Докато се потапяш в присъствието Ми, Моите мисли постепенно завладяват ума ти. Духът Ми ръководи този процес. Понякога извиква в съзнанието ти библейски стихове. Друг път изостря сетивата ти, за да доловиш откровенията, отправени директно към теб. Това общение те укрепва и подготвя за предстоящото в житейския ти път. Отдели си време да слушаш гласа Ми. Когато жертваш от скъпоценното си време, Аз те благославям много повече, отколкото се осмеляваш да си поискаш.

 

Leave a Reply