8 Декември

8 Декември
Филипяни 4:19; Колосяни 2:2-3


МОИТЕ БОГАТСТВА СА ОТГОВОР

за твоите нужди. Никога не съм очаквал да удовлетворяваш сама всичките си потребности. Напротив – създал съм те така, че да се нуждаеш от Мен не само за снабдяване с ежедневния хляб, но и за сбъдването на най-съкровените ти мечти. Грижливо съм те създал така, че човешките ти копнежи, чувства и несъвършенства да те насочват към Мен. Затова не се опитвай да ги потискаш или отричаш. Но в същото време внимавай да не се обръщаш към други „богове” за удовлетворяването им: към хора, власт и притежания от всякакъв характер.

Leave a Reply