13 Декември

13 Декември

2 Солунци 1:10; Псалм 27:4; 1 Коринтяни 6:19; Ефесяни 3:20


БЪДИ СВЯТА

„Свята” не означава „добра”, а отделена за почетна употреба. Когато се потапяш в присъствието Ми, Аз те освещавам и подготвям за почетна употреба. Когато съсредоточаваш мислите и чувствата си върху Мен, ти се преобразяваш: ставаш такава, каквато съм те създал да бъдеш. Този процес изисква страшно много време, прекарано в общение с Мен.

Предимствата от това са безгранични. Когато се потапяш в светлината на Моето присъствие, се ускорява емоционалното ти и физическо изцеление. Доближаваш се до Мен, от което вярата ти укрепва и се изпълваш с Моя мир. Отваряш сърцето си, за да получиш изобилните благословения, които съм приготвил за теб. Ставаш пречистен храм на Святия Ми Дух, Който може да извърши несравнимо повече, отколкото искаш или можеш да си представиш. Това са само някои предимства от стоенето ти в Моето присъствие.

Leave a Reply