15 Декември

15 Декември

Римляни 8:23-25; Евреи 6:18-20; Римляни 15:13


КОПНЕЖЪТ ТИ ПО НЕБЕТО Е ДОБЪР

сам по себе си, защото произтича от копнежа ти по Мен. Вложил съм в сърцето ти надеждата за Небето, за да те укрепвам и насърчавам, и изпълвам с чудна радост. Много християни имат погрешно разбиране за думата надежда – смятат, че е равностойна с пожелание или внушение. Нищо не може да е по-далеч от истината! В момента, в който станах твоят Спасител, Небето се превърна в крайната ти цел. Фразата предстоящата надежда напомня за благата, на които можеш да се наслаждаваш още тук на земята. Тази надежда те държи духовно жива през мрачните периоди на трудности и изпитания; тя огрява пътеката ти и изостря съзнанието ти за Моето присъствие. Моето желание е сърцето ти да прелива от надежда чрез силата на Святия Дух.

Leave a Reply