17 Декември

17 Декември

2 Коринтяни 4:6; Матей 5:3, 6; Колосяни 2:9-10; Псалм 150:6


ЕЛА ПРИ МЕН

с огромната празнина в душата си. За да те изпълня. Докато стоиш в присъствието Ми, Моята светлина в теб ще става все по-ярка и по-ярка. Осъзнаването на празнината в теб е прелюд към изпълването ти с Мен. Затова радвай се, когато сутрин ставаш от леглото с чувството, че нямаш сили за нищо. Кажи си, че това е идеалният ден да се облегнеш на Мен с доверието на дете. Ако продължаваш да показваш зависимостта си от Мен през целия ден, ще откриеш, че вечерта ще си изпълнена с радост и мир. До този момент може да не си го осъзнавала, но радостта и мирът по някое време ще са станали твои спътници. Ще ги познаеш по благотворното им въздействие. Прекрасният завършек на такъв ден е славословие и благодарност. Аз съм Този, от Когото произтичат всички благословения!

Leave a Reply