18 Декември

18 Декември

Исая 30:20-21; 2 Коринтяни 4:17


КОГАТО ТЕ ТОРМОЗИ

някакъв проблем – и мислите ти постоянно се връщат към него – знай, че пред теб се е отворила голяма възможност. Проблемът е като инструктор, който надзърта постоянно зад рамото ти. Бъди готова да се учиш. Всъщност, благодари Ми за този проблем. Помоли Ме да отворя очите и сърцето ти за всичко, което извършвам чрез тази трудност в твоя живот. В момента, в който изразиш благодарност за даден проблем, той губи силата си да те поглъща и обсебва. Благодарното ти отношение ще те издига в небесни места с Мен и от тази перспектива изпитанието ти ще изглежда като временна, лека скръб, която ще ти спечели вечна слава, която далеч я превишава!

Leave a Reply