19 Декември

19 Декември

Притчи 16:3; Матей 6:33


НЕ ПОТЪВАЙ ПОД ТОВАРА НА ЖИТЕЙСКИТЕ ГРИЖИ

Понякога толкова неща трябва да свършиш, че не знаеш откъде да ги подхванеш. Ако решиш да се справиш с всички задачи наведнъж, за да ти се махнат от главата, ще видиш, че край нямат. Цялото ти време ще погълнат.

Вместо да се залавяш с всичко наведнъж, избери най-спешното, което трябва да бъде свършено днес. А другите остави за по-нататък. За да мога Аз да бъда на преден план. Помни, че крайната ти цел е да живееш близо до Мен и да си послушна на волята Ми. Аз мога да комуникирам свободно с теб само ако умът ти е спокоен и отворен за Мен. Търси лицето Ми през целия ден. Нека Духът Ми внесе ред в твоите мисли, изпълвайки те с Моя мир.

Leave a Reply