21 Декември

21 Декември Псалм 63:2; 2 Коринтяни 5:7; Йоан 11:40


МОЯТ ПРОМИСЪЛ ЗА ТВОЯ ЖИВОТ

се разкрива пред теб. Понякога пътят, по който вървиш може да ти се струва блокиран, или да се разкрива пред теб толкова мъчително бавно, че да си принудена едва ли не да спреш. Но после, на точното време, изведнъж да се проясни – без каквито и да било усилия от твоя страна. Онова, за което си копняла и за което си се трудила Аз ти поднасям безвъзмездно, като дар. Смаяна си от лекотата, с която действам в света, надзърнала си в Моята сила и Моята слава.

Не се страхувай от слабостта си, защото когато ти си слаба, Моята сила и слава се изявяват в пълнота. Докато вървиш усърдно по пътеката, която съм подготвил за теб, облегната на Мен за подкрепа и сила, очаквай да виждаш чудеса – и ще ги виждаш. Чудесата не винаги са видими с просто око, но онези, които живеят чрез вяра могат да ги виждат ясно. Когато живееш с вяра, а не с виждане, ще виждаш Моята слава.

Leave a Reply