26 Декември

26 Декември 1 Йоан 4:15-18; Второзаконие 33:27; Псалм 13:5


АЗ СЪМ БОЖИЯТ ДАР

който постоянно дава – щедро, без условия и ограничения. Безусловната любов е толкова радикално понятие, че дори и най-ревностните Ми последователи не могат да я проумеят напълно. Абсолютно нищо на небето или на земята не може да Ме спре да те обичам. Ти може да се чувстваш по-обичана, когато преценяваш, че си действала според Моите очаквания. Но Моята любов към теб е съвършена; ето защо тя не подлежи на промяна. Онова, което се променя, е твоето съзнание за Моето любящо присъствие.

Когато си недоволна от поведението си, се чувстваш недостойна за Моята любов. Може дори несъзнателно да се наказваш, като се оттегляш от Мен и обясняваш дистанцията помежду ни с недоволство от Моя страна. Вместо да се завърнеш към Мен и да получиш Моята любов, се опитваш да спечелиш одобрението Ми, като полагаш повече старание. Докато Аз през цялото време копнея да те понеса на „вечните Си мишци”, да те обгърна с Моята любов. Когато се чувстваш недостойна или необичана, идвай при Мен. И се моли да чувстваш и приемаш Моята неотпадаща любов.

Leave a Reply