30 Декември

30 Декември 2 Коринтяни 5:17; Ефесяни 2:10; 1 Йоан 4:7-8; Йоан 15:4


ВОДЯ ТЕ

по път, който е определен единствено за теб. Колкото повече се приближаваш до Мен, толкова повече се изявява истинската ти същност – ставаш такава, каквато съм те определил да бъдеш. Именно защото си уникална, пътят, по който вървиш с Мен, се отклонява все повече от този на другите хора. Въпреки това – според мъдростта Ми и Моите неведоми пътища – Аз ти помагам да следваш самотния си път и в същото време да бъдеш в близък контакт с другите. Истината е, че колкото по-пълно се предаваш на Мен, толкова по-свободно можеш да изразяваш любовта си към другите.

Учудваща е красотата на живота, изпълнен с Моето присъствие. Радвай се, докато вървим заедно в близко общение по определения за теб път. Радвай се на приключението да откриеш истинската си същност, като се изгубиш в Мен.

Leave a Reply