21 Юли

21 Юли
Притчи 3:5; Исая 30:15


ПОЧИНИ СИ В МОЕТО ПРИСЪСТВИЕ,

когато ти трябва освежаване. Почивката не е леност, както смятат повечето хора. Когато се отпускаш в Мен, показваш доверието си към Мен. „Доверие” е богата дума, натоварена със съдържание и посока за живота ти. Искам да се отпуснеш, да се довериш, да бъдеш уверена в Мен. Когато се облягаш на Мен за подкрепа, Аз се радвам на твоята доверчивост.

Много хора Ми обръщат гръб, когато са изморени. Свързват Ме с дълг, старание, задължения, затова се опитват да се скрият от Моето присъствие, когато искат да си починат. Как само Ме натъжава това! Защото съм казал чрез пророка Си Исая: В завръщане и почивка ще се избавите; в безмълвие и увереност е вашата сила.

Leave a Reply