22 Юли

22 Юли
Ефесяни 5:8-10; Матей 23:8; Матей 6:1


ОТКРИЙ СВОБОДАТА,

като се стараеш преди всичко да Ми бъдеш угодна. Не можеш да служиш на двама господари. Когато си движена от очакванията на другите, пилееш енергията си на вятъра. Желанието ти да изглеждаш добре може също да изцеди енергията ти. Аз съм твоят Господар, но Аз не те подтиквам да бъдеш това, което не си. Твоята престореност не Ми е угодна, особено в служението ти пред Мен. Стой близо до Мен по всяко време. Защото, когато си фокусирана в Мен, е невъзможно да бъдеш неискрена.

Leave a Reply