23 Юли

23 Юли
Йоан 8:12; Матей 5:14-16; 2 Коринтяни 3:18; Изход 3:14


АЗ СЪМ СВЕТЛИНАТА НА СВЕТА.

Хората едва си проправят път в мрака на този свят, но не се обръщат към Мен, Светлината. Аз искам всеки от последователите Ми да е носител на светлина, факлоносец. Святият Дух, който обитава в теб, да сияе от лицето ти и да изявява Мен на всички наоколо. Помоли Духа Ми да пребъдва в теб през този ден. Хвани ръката Ми с радостна увереност, защото Аз никога няма да те оставя. Моето присъствие ще свети над теб. Сияй в този свят, като Ме отразяваш.

Leave a Reply