24 Юли

24 Юли
Псалм 100:4; 1 Солунци 5:18


БЛАГОДАРНОСТТА ОТВАРЯ ВРАТА

за присъствието Ми. Макар винаги да съм с теб, Аз си тръгнах от този свят, за да запазя свободата ти на избор. Поставил съм врата помежду ни и съм ти дал правото да я отваряш и затваряш. Има много начини да я отваряш, и благодарното сърце е един от тях.

Благодарността се гради върху доверието. Когато думите на благодарност заседнат на гърлото ти, трябва да провериш степента на доверието ти към Мен. Когато благодарността се лее свободно от сърцето и устните ти, тя те приближава до Мен. Искам да се научиш да Ми отдаваш благодарност за всичко – при всички обстоятелства.

Виж по колко пъти можеш да Ми благодариш на ден; това ще събуди съзнанието ти за множество благословения. А и ще смекчи удара от изпитанията, които те връхлитат. Потапяй се в присъствието Ми чрез благодарност.

Leave a Reply