25 Юли

25 Юли
Йоан 10:27; Римляни 8:28; Еремия 29:13


ДОКАТО СЛУШАШ ЧУРУЛИКАНЕТО НА ПТИЧКИТЕ,

чуй и Моята любовна песен. Аз ти говоря постоянно: чрез гледки, звуци, мисли, впечатления, чрез стихове от Словото Ми. Безгранични са начините Ми на общуване с теб. Бъди духовно будна, за да долавяш посланията Ми под каквато и форма да са ти поднесени. Когато решиш да Ме търсиш „на ранина”, ще откриеш, че светът трепти от Моето присъствие. Ще Ме откриеш в изгрева, в чуруликането на птиците, но и в тъжните лица. Аз мога да взема най-дълбоката скръб и да я обърна за добро.

Търси Ме, търси посланията, които изпращам към теб в този ден. Ще Ме търсиш и ще Ме намериш, като Ме потърсиш с цялото си сърце.

Leave a Reply