29 Юли

29 Юли
Евреи 6:19; 1 Йоан 2:28; Матей 22:37


ИДВАЙ ПРИ МЕН ПОСТОЯННО.

Аз трябва да бъда в центъра на съзнанието ти, да бъда Котва за душата ти. Мислите ти ще се отклоняват от Мен, но въпросът е доколко ще ги оставиш да се отдалечат, да блуждаят в различни сфери. Лодката, пуснала котва, може да се люлее от вълните, но неизменно се връща към котвата. Стои на сигурно място, закотвена в пристана, независимо от бушуващите вълни. Така и ти, когато се отклоняваш от Мен, Духът Ми ще подръпва струните на сърцето ти, ще те подтиква да се завръщаш към Мен. И докато все по-често настройваш струната на душата си на Моята вълна, в Моето присъствие, въжето на Котвата ти се скъсява. Полюляваш се, разклащаш се от вълните…но неизменно се връщаш към Мен.

Leave a Reply