3 Юли

3 Юли
Лука 6:37; 2 Тимотей 4:8; Тит 3:5; Римляни 8:1


МОИТЕ ДЕЦА

са превърнали осъждението и самоосъждението си в хоби. Но Аз съм единственият Съдия и съм ги изкупил чрез собствената Си кръв. За вашето помилване съм платил скъпа цена на Кръста. Затова Ми е много мъчно, когато чувам как децата Ми се осъждат и се отдават на вражди и омраза.

Ако живееш в близост с Мен и се храниш със Словото Ми, Святият Дух ще те води и ще оправя пътеките ти. Няма никакво осъждение за тези, които са повярвали в Мен и са Ме приели за свой Господ и Спасител.

Leave a Reply