30 Юли

30 Юли
Псалм 29:2; Исая 6:3


ПОКЛАНЯЙ МИ СЕ

в красотата на святостта. Аз съм създал красотата, за да възвестява святото Ми съществуване. Великолепната роза, догарящият залез, океанският простор – всичко това възвестява присъствието Ми на света. Повечето хора са слепи за тези неща – подминават ги, без дори да се замислят. Някои използват красотата, особено женската красота, за да продават сериите си от козметични продукти.

Колко са скъпоценни децата Ми, които стоят в захлас пред красотата на природата. Тя отваря сетивата им за святото Ми присъствие. Дори и преди да си Ме познавала, си откликвала с учудване на творението Ми. Възвестявай славата Ми пред света, възклицавай пред неземната красота. Земята е пълна с Моята сияйна красота – Моята слава!

Leave a Reply