31 Юли

31 Юли
Колосяни 1:27; Матей 28:20; Йоан 20:19


ДОВЕРИ МИ СЕ

в дълбините на душата си. Там, където обитавам в постоянна връзка с теб. Когато се чувстваш смутена и унила, не се самообвинявай. Ти си просто човек и понякога обстоятелствата те завихрят. Но вместо да се самообвиняваш за човешките си слабости, помни, че Аз съм както с теб, така и вътре в теб.

Аз съм с теб винаги, за да те насърчавам и подкрепям, а не да те осъждам. Зная, че дълбоко в теб, където обитавам, Моят мир е на твое разположение и ще попива в душата ти, ако пожелаеш. Забави за миг темпа на живота си. Успокой ума си в Моето присъствие. Тогава ще можеш да Ме чуваш и да поемаш от благодатта Ми. Мир теб.

Leave a Reply