4 Юли

4 Юли
Йоан 4:23-24; Псалм 100:4


КОГАТО МИ СЕ ПОКЛАНЯШ

с дух и истина, ти се присъединяваш към ангелския хор, който е постоянно около Моя престол. И макар да не чуваш гласовете им, знай, че твоето хваление и благодарност се чуват ясно в Небето. Молбите и прошенията ти също се чуват, но благодарността е тази, която проправя пътя към Сърцето Ми. И по него потичат изобилните Ми благословения. Най-голямото благословение е близостта ти до Мен – изобилната радост и мир в Моето присъствие. Опитай да Ме хвалиш и да Ми благодариш през целия този ден.

Leave a Reply